Slovak Czech English German Polish

Utorok, 10. júna 2008

Keď sa naješ a nasýtiš, dobroreč Hospodinovi, svojmu Bohu. Taký obrovský zázrak môže vykonať len Boh! V krajine plnej nebezpečenstiev, v ktorej naháňal hrôzu prísny faraónov príkaz ´zabiť každého malého chlapca´, Boh chlapčeka nielenže zachránil, ale pripravil pre neho aj kráľovskú výchovu, a to priamo na dvore vznešeného faraóna! Ba postaral sa aj o to, aby dieťatko mohla dojčiť a vychovávať jeho vlastná matka. Neprivádza vás to do úžasu? V krajine smrti takýto triumf života! Nech je oslávené a velebené meno nášho Pána! Hĺbka Božej múdrosti! Nikto ju nevystihne! Nádhera Kristovej lásky! Nikto ju nenakreslí! Preto aj my dôverujme Pánu Bohu a hľaďme na Jeho tvár aj v tých najtrpkejších a najneriešiteľnejších životných situáciách! Nič neriešme vlastnou múdrosťou! Lebo nech sa nám naše rozhodnutia zdajú akokoľvek správne, ak sú bez Božieho súhlasu, neprinesú nám radosť, ale zármutok. Prorok Daniel obstál v neriešiteľnej situácii s levmi. Ku komu volal v tej chvíli? Myslíte, že k nejakej celebrite? Jozef – väzeň, sa stal po faraónovi druhým najdôležitejším mužom v krajine. Kto ho tak vysoko povýšil z takého hlbokého poníženia? Hospodin! Lebo Jozef Mu dôveroval aj v temnote, aj v situácii, ktorá bola z ľudského hľadiska bezvýchodisková. Lazár ožil a slepí uvideli a chromí chodili len vďaka životodarnej moci Božej... Alkoholici poviazaní povrazmi otroctva boli a sú na Ježišovo Slovo prepustení na slobodu. Pre Boha niet neriešiteľnej situácie. Koľko Božích zázrakov je aj dnes - denne vôkol nás! Len treba otvoriť srdce a uvidíš Božiu nádheru aj moc. Preto i my za všetko ďakujme a radujme sa z Božej prítomnosti v našich životoch aj v trápeniach! Lebo nevieme, aké kvety z nich môžu vykvitnúť. Aké dobré je bývať v Božích sieňach! Aké dobré je Tebe dobrorečiť a len na Teba, Bože náš, sa spoliehať!!! Buď Bohu chvála!!! Až naveky! Amen.