Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 12. júna 2008

Hospodin bude tvojím večným svetlom a tvoj Boh bude tvojou slávou. Izraeliti potrebovali vyslobodenie. A Boh sa oň postaral. Aj my sa nachádzame v kráľovstve satana a z jeho moci nás môže vyslobodiť len Ten, ktorý je silnejší ako satan - je najsilnejší! Je to Hospodin, Pán zástupov, Pán celého vesmíru! Aké úžasné je poznať silu a moc Božej priazne! Jeho zasľúbenia tým, ktorí Ho milujú, sú nevysloviteľne úžasné! ´Budem tvoj Boh a ty môj ľud, vyvediem ťa z otroctva satana, ktorý ťa zväzuje smútkom, strachom, neistotou, neláskou a beznádejou... Ja, tvoj Boh ti požehnám a budem sa o teba starať ako tvoj najlepší rodič. Bez ohľadu na okolnosti, budeš mať hojnosť všetkého užitočného. Ja, tvoj Boh, sa postarám aj o tvoje víťazstvá nad nepriateľmi. Lebo budem s tebou, budem bojovať za teba. Spytuješ sa, čo za to žiadam? Nuž, vo svete potrebuješ veľmi veľa peňazí, šarmu, vedomostí a známostí, aby si bol niekým, aby si bol celebritou. A ak zlyháš alebo prestaneš byť zaujímavý, svet ťa odkopne ako nepotrebnú onucu. Ja, Tvoj Boh, však od teba žiadam poslušnosť a pokoru. Budeš slúžiť v mojich kráľovských sieňach. Budeš mojím reprezentantom a Ja sa ti odmením kráľovsky. Tu môžeš aj zostarnúť a zoslabnúť, ochorieť aj stratiť pamäť... Vždy mi budeš rovnako vzácny, lebo Ja ťa milujem večnou láskou.´ Spočítajme si, bratia a sestry, ´náklady´ a ´úžitok´. Je len jeden nehynúci poklad. Ten, ktorý bude stáť pri tebe vždy, bez ohľadu na okolnosti... aj pri tvojom poslednom výdychu. Je to Pán Ježiš. Preto milujme Jeho a nasledujme Ho! A všetko užitočné pre naše životy nám bude pridané. Pán Ježiš nás privedie do zasľúbenej krajiny, do krajiny oplývajúcej medom a mliekom, do krajiny, v ktorej nebude sĺz a vlk s baránkom sa spolu budú pásť. Ja sa veľmi, veľmi teším! (Aj ja...) A vy? Haleluja, Bohu sláva!!!! Až naveky vekov! Amen.