Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 19. júna 2008

V ruke máš moc a silu a nikto sa nemôže postaviť proti Tebe. Faraónovo srdce bolo zatvrdené. Boh trestal Egypt deviatimi ranami, no nepomohlo to. Faraón sa nedal obmäkčiť. Prichádza posledná, desiata rana. Predtým však Boh dáva svojmu ľudu inštrukcie – treba natrieť dvere krvou baránka. Anjel zhubca sa nedotkne domov, na ktorých uvidí toto znamenie. Izraeliti dostali od Boha príkaz, aby až do rána nevychádzali z domov. Prečo? Pretože ochrana sa viazala len na krv baránka. Nestačilo byť príslušníkom Izraela, človek musel byť v dome pod krvou baránka. Ak by sa ktorýkoľvek príslušník Izraela nachádzal v tom čase mimo svojho domu, mimo miesta, ktoré bolo chránené krvou, stihol by ho rovnaký osud ako Egypťanov. Božia ochrana sa teda vzťahovala len na tých, ktorí mali pečať krvi baránkovej. Rovnako je to aj dnes. Aj dnes zachraňuje krv Baránka. Krv Baránka robí rozdiel medzi spasením a zatratením. Podobne, ako vtedy nestačilo byť len príslušníkom vyvoleného národa - bolo nevyhnutné zostať v dome, tak aj dnes. Nestačí byť len „členom cirkvi“. Je nevyhnutné, aby sme boli v zmluve s Bohom. Táto Zmluva je spečatená krvou Krista. Nestačí byť len „luteránom“ - je nevyhnutné, aby sme boli v Zmluve s Bohom skrze osobné obrátenie a znovuzrodenie. Rozhodnutie nasledovať Pána Ježiša je rozhodnutím pre večný život. Až vtedy sa na nás vzťahuje ochrana Kristovej krvi.