Slovak Czech English German Polish

Piatok, 20. júna 2008

Potešujte, potešujte môj ľud, vraví Boh váš. Pán Boh pre nás naplánoval úžasnú budúcnosť. Nehovorím len o večnosti, hovorím už aj o živote v časnosti. Z Božieho Slova vidíme, že Pán Boh nám chce dať šťastnú budúcnosť a nádej. Toto nám zjavil skrze proroka Jeremiáša. Je tu však jeden menší (niekedy aj veľký) problém. Cesta do zasľúbenej zeme vedie cez púšť. Podobne čítame aj v Skutkoch apoštolov: „Cez mnohé súženia musíme vojsť do Božieho kráľovstva...“. Púšť je nehostinné miesto, ale dobrá správa je, že Pán Boh nás na púšti nenechá osamotených. Reprezentuje to oblakový a ohnivý stĺp, ktorý označuje Božie vedenie. Aj na púšti nám Pán Boh ukazuje cestu. A nikoho nenechá zablúdiť. Možno sa ti zdá, že prechádzaš púšťou. Možno to už trvá dlho. Vedz však, že púšť je na ceste do zasľúbenej zeme, do$slávnej budúcnosti, nevyhnutná. Ak si na púšti, môžeš to považovať za dobré znamenie! Tvoja cesta vedie do Kanaánu - máš namierené do zasľúbenej zeme. Buď trpezlivý! Nechaj sa viesť Pánom Bohom! Študuj Písmo, oddaj sa modlitbe a skôr či neskôr sa pred tvojimi očami začnú napĺňať Božie zasľúbenia! Využi toto obdobie na to, aby si sa ešte viac primkol k Bohu! Spoznávaj Ho ako svojho Ochrancu! Dôveruj Mu! Buď pevnej mysle, a vedz, že Pán Boh vždy splní to, čo sľúbil!