Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 29. júna 2008

Potom poznáte, že ja som Hospodin, keď to urobím s vami kvôli svojmu menu, a nie podľa vašich zlých ciest ani podľa vašich skazonosných skutkov. Živé kamene vyzerajú ako kamene, ale sú to rastliny. Pod pojmom „Živý kameň“ si mnoho ľudí predstavuje kamienok, na ktorom je nalepený kvietok slamienku. Naozaj to tak na prvý pohľad vyzerá. Keď sa však prizrieme bližšie, tak živé kamene nás očaria svojou krásou a pestrosťou tvarov a farieb. Ide o kameňo-rastliny, ktoré pochádzajú z Južnej Afriky a ktoré takmer verne napodobňujú tvar kameňov. Rastliny pochádzajú z veterných oblastí s nízkou vlhkosťou vzduchu. Vlhké prostredie vedie k rastu do neobvyklých tvarov, k praskaniu alebo k úhynu rastlinky. Pestovanie kameňovcov si vyžaduje viac citu než napríklad pestovanie kaktusov alebo izbových rastlín. Najdôležitejšie je ich umiestnenie na svetlo, nie však na priame, dostatok vzduchu, vhodná zálievka a priepustný substrát. To je to, čo potrebujú všetky živé kamene. Výsadou živých kameňov je, že vyzerajú ako kamene, ale sú to rastliny. Výsadou kresťana je, že z pozemšťana sa stal nebešťan. Má rovnaké starosti ako svetský človek, ale jeho tvár je obrátená k nebesám, lebo vie, odkiaľ prichádza pomoc. Kameňovce ukážu svoju krásu len vtedy, keď sú vo veternom a slnečnom prostredí a podobne. Tak je to aj s kresťanom. Jeho krása nespočíva len vo výrečnosti, hlbokej teologickej zdatnosti, ale najmä vo vytváraní listov – a ovocia viery. Pestovanie živých kameňov chce cit a starostlivosť. Pán Boh je vo svojej láske k nám citlivý, ale aj starostlivý. Túži, aby živé kamene rástli a aby ich mohol použiť na stavbu. Vyzerajú ako kamene, ako ľudia zo sveta, ale sú to rastliny, ktoré milujú Krista. Budujme duchovný dom zo živých kameňov!