Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 30. júna 2008

Hospodin otvára oči slepým. Dnes sme čítali text, ktorý nám predostiera zvláštnu zmluvu, a to Zmluvu medzi Hospodinom a celým svetom. Máme sa stať prostredníkmi, ktorí zvestujú slávu a moc Hospodinovu. V zmluve, ktorú nám Pán Boh predostiera, hovorí, že zárukou trvalého vyslobodenia (časnosť) a dosiahnutia cieľa (večnosť) je poslušnosť. Istý chlapec sa veľmi nahneval na svoju matku. V hneve vykríkol: „Nenávidím ťa!“ Utekal z domu smerom k lesu a stále kričal: „Nenávidím ťa!“ Zrazu počuje, ako sa z lesa ozýva: ´Nenávidím ťa, nenávidím ťa, nenávidím ťa…´ Ozvena sa zopakovala ešte niekoľkokrát. Vystrašený sa vrátil domov a vraví svojej mame: „Predstav si, z lesa sa ozýva: ´Nenávidím ťa, nenávidím ťa…´ „Skús sa tam vrátiť a zakrič: ´Milujem ťa!´, poradila mu matka. ´Milujem ťa, milujem ťa´…“ znela ozvena z lesa, keď syn poslúchol radu svojej matky...