Slovak Czech English German Polish

Streda, 09. júla 2008

Poďte a pozrite sa na skutky Božie, úžasný je vo svojom konaní voči ľuďom. „Šesť dní budeš pracovať a na siedmy deň budeš odpočívať; i v čase oračky a pri žatve budeš odpočívať“ (2M 34,21). Toto je nekompromisný príkaz nášho Pána. Žiadna práca nesmie byť viac ako Slovo Božie. „Nie človek je stvorený pre sviatočný deň, ale sviatočný deň pre človeka.“ Tak nám to kladie na srdce Pán Ježiš. Ide však o správne svätenie sviatočného dňa? Možno nie je až také dôležité, či deň sviatočný svätíš, ale ako ho svätíš? To znamená, každú prácu odložiť a venovať sa svojmu duchovnému životu. Byť v spoločenstve so svojim Bohom a v spoločenstve bratov a sestier. Ani taká dôležitá vec ako je žatva nám v tom nemá byť na prekážku. Koľko vecí je pre nás dôležitejších? Už dnes, v strede týždňa mysli na to, že sa blíži deň sviatočný, kedy je potrebné všetku prácu odložiť nabok a byť v spoločenstve služieb Božích.