Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 10. júla 2008

Ajhľa, môj služobník, ktorého podopieram, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil. Mojžiš bol s Hospodinom, hovoril s Ním, a preto žiarila jeho tvár zvláštnou žiarou. Bola to taká žiara, že sa k nemu Izraeliti báli priblížiť. Zrejme preto, lebo si nevedeli vysvetliť, čo to vlastne je. Aj my sa rozprávame s Hospodinom. Vo svojich modlitbách, pri spievaní piesní, slovami Písma Svätého. Toto stretnutie by malo spôsobiť takú zmenu, že aj naša tvár by mala vždy žiariť. Žiariť radosťou z toho, že máme ku komu prichádzať, že sa máme s kým porozprávať a máme koho počúvať... že Jeho slová sú pravda a život. Tá žiara by nemala odpudzovať, či strašiť ľudí, ale naopak - privádzať ich k otázkam: „Prečo jeho/jej tvár tak žiari?“ A odpoveďou by malo byť: ´Pretože aj keď mám v živote trápenie, žiaľ a bolesť, mám aj Pána, ktorý mi to všetko pomáha prekonávať. A nadovšetko mám Pána, ktorý mi dáva budúcnosť vo svojom kráľovstve.´ Nezahaľujme túto žiaru závojom znechutenosti, obáv a pochybností, ale verme Tomu, ktorý všetko môže! Aj tvoj problém vyrieši.