Slovak Czech English German Polish

Sobota, 12. júla 2008

Len toto povedzte jeden druhému navzájom: Čo odpovedal Hospodin? alebo: Čo hovoril Hospodin? Izraeliti mali svoj svätostánok. Ešte stále však boli na ceste. Pán Boh ich viedol. Z miesta, na ktorom boli, sa odhodlali odísť až vtedy, keď sa nad svätostánkom zdvihol oblak. To bolo znamenie na odchod. Ak sa oblak nezdvihol, zostali tam. Naša cesta viery je zložitá, je poprepletaná rôznymi skúškami, ale aj množstvom požehnania. Na tej ceste je potrebné zastaviť sa a zostať stáť, ale aj vykročiť. Kto však pozná, kedy zastať, kde a ako dlho sa zdržať a kedy vykročiť a ktorým smerom? Sme slabí a v tomto smere vo všetkom, čo poznáme, musíme vyznať, že aj slepí. Majme však oči upreté na Hospodina a Jeho Slovo (Ž 25, Ž 123)! Vtedy spoznáme cestu a budeme kráčať po nej tak, ako chce Hospodin.