Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 17. júla 2008

Ty si viedol môj spor, Pane, vykúpil si môj život. Podobenstvo, ktoré verím, že si dnes ráno prečítal každý, je veľmi známe. Prv než ho Pán Ježiš povedal, zhromaždil sa k Nemu veľký zástup a On ich učil. To, na čo chcem upriamiť našu pozornosť je otázka, do akej miery sme ochotní nechať sa učiť týmto našim najlepším učiteľom. Ježiš je predsa Učiteľ, aký na Zemi dovtedy ani odvtedy neučil. Podobenstvo, ktoré povedal, je jedinečné, pretože je v ňom všetko a každý sa v ňom môže nájsť. Ešte aj v tom, či vlastne patrím k zástupu, ktorý dychtivo počúva Ježišove slová, alebo som len pozorovateľom, ktorý je „nad vecou“. Až tak veľmi „nad vecou“, že srdce je nielen chladné, ale aj hladné po Ježišových slovách. Galilejské more je veľmi pôvodné miesto aj dnes, tam sa toho od tých čias veľa nezmenilo. A predsa tam z niekdajšieho Kafarnaumu vidíme len rozvaliny. Je pravda, že v časoch Pána Ježiša toto mesto, ktoré malo najväčšiu synagógu v Izraeli, prekvitalo. Je to dôsledok toho, že srdce obyvateľov Kafarnauma zostalo studené aj po Ježišovom učení a Jeho slovách, ktoré mali zmeniť srdce i dušu. Dnes k tebe vyšiel nebeský Rozsievač, aby si začal prinášať úrodu a aby si odolal skalám, páľave slnka, sile tŕnia aj vtákom, ktorí striehnu na svoju potravu aj dnes, aj pri tebe. Ak máš uši pre nebeského Rozsievača, prilož k Jeho reči aj svoje srdce!