Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 28. júla 2008

V Jeho ruke je život všetkého tvorstva i duch každého ľudského tela. – Takto by sme mohli zhodnotiť svedeckú službu nás, kresťanov, v tomto svete. Koľkokrát sa nám stalo niečo podobné, ako Pánovi Ježišovi. Doma, medzi svojimi... sme so zvesťou nepochodili. Mimo, v iných rodinách alebo pri stretnutí s cudzími však Božie Slovo prinieslo bohatú úrodu. Cudzí boli schopní počúvať nás a dávať pozor na zvestované Slovo viac než naši domáci. Takáto situácia nás neraz vedie k tomu, aby sme doma mlčali, nič nehovorili, aby sme si blízkych nepopudili proti sebe. Veď vieme, ako zmýšľajú, ako by reagovali a podobne. Nie je však dobré, ak sa od svedeckej činnosti necháme odradiť takýmito pohnútkami a uzavrieme sa do seba - povieme si, že budeme veriť len sami pre seba a v sebe. Toto od nás náš Spasiteľ nečaká! Nech je pre nás povzbudením dnešné Božie Slovo! Zvlášť vtedy, keď sa nám nedarí osloviť domácich, keď sme skleslí a zúfalí... Okolo nás je veľké pole žatvy. Aj Pán Ježiš, keď nepochodil doma, vo svojej otčine, „chodil po okolitých dedinách a učil“ (v.6 b).