Slovak Czech English German Polish

Utorok, 29. júla 2008

Očakávaj na Hospodina! Pevný buď! Nech je zmužilé tvoje srdce a očakávaj Hospodina! Spomínam si na svoje začiatky v kňazskej službe. Na svoje prvé pôsobisko som prišiel pred vyše 30 rokmi s jedným kufrom, sám, s pevnou dôverou, že Pán, ktorý ma do služby povolal, ma vyzbrojí všetkým, čo budem potrebovať. Mal som skromný plat, neraz mi to koncom mesiaca nevychádzalo ani na stravu. Vždy som však zakúsil pomoc zhora, keď mi Pán Boh posielal do cesty ľudí, ktorí ma niečím obdarovali, a tak mi pomáhali prekonať ťažké obdobie. Veľmi intenzívne a pravdivo som prežíval slová z dnešného textu vo svojom živote a v živote cirkevného zboru. Po odstupe času som už v mnohých veciach zabezpečený a príliš často kalkulujem so svojimi ľudskými schopnosťami a hmotným zabezpečením. Viac dôverujem svojim ľudským zábezpekam, svojim schopnostiam, ľuďom... Pomyslenie na začiatky ma však vždy zahanbí a učí ma viac dôverovať Tomu, ktorý kedysi vyzbrojil svojich učeníkov pri ich vyslaní do sveta a vyzbrojuje aj nás, ak Mu pevne dôverujeme.