Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 04. augusta 2008

Teraz neodstupujte od Hospodina, ale slúžte Hospodinovi z celého srdca. Neobracajte sa k márnostiam, ktoré vám neosožia. Druhý polčas prázdnin a súčasne nový týždeň začíname príbehom o žene Kanaánke. Pán Ježiš prekračuje teritórium svojho územia aj bez pasu. Prišiel na pohanskú pôdu, na ktorej sa stretáva s chudobnou ženou. Jej dcéra má problém. Vrhá sa k Spasiteľovým nohám. A On pomoc neodmieta. Len ju podrobuje skúške. Tak to zvykneme vykladať. Žena v skúške obstojí. Odpovedá, že aj pohania sú závislí od Boha. Podľa Matúša 15,28 jej Kristus vraví: „Ó, žena, veľká je tvoja viera.“ V liste Židom (11,1) je známa definícia viery: „Viera je zaiste podstatou toho, čoho sa nádejame a dôvodom toho, čo nevidíme“. Mohli by sme to vyjadriť aj takto: „Hľadať v popole iskierku a rozdúchať ju.“ Existuje veľmi poučný príbeh o tom, ako sa dá metrom zmerať viera. Ozaj sa dá! Čítajte ďalej! Na píle v malej dedinke majiteľ predával drevo. Susedia vedeli, že je špekulant, ktorý predáva dosky o pár centimetrov kratšie. Tak sa obohacoval. Jedného dňa sa po okolí rozniesla zvesť, že tento obchodník uveril v Ježiša Krista a stal sa kresťanom. Nikto tomu nechcel veriť. Že by sa evanjelium dotklo srdca takého tvrdého človeka? Istý muž sa z tejto diskusie nenápadne vytratil. O chvíľu sa veľmi rozrušený vrátil späť a volal: „Je to naozaj tak!“ Všetci sa ho pýtali, ako to zistil. Nuž, odmeral som dosky, ktoré pre mňa včera narezal. A merajú presne toľko, koľko som chcel...