Slovak Czech English German Polish

Sobota, 09. augusta 2008

Hospodin sám bude súdiť svoj ľud a zľutuje sa nad svojimi služobníkmi. V živote učeníka Petra nachádzame päť veľkých udalostí. Prvou z nich je veľké pozvanie od rýb k Pánovi. Náš text spomína veľké vyznanie pri Filipovej Cézarey. Na vrchu premenenia išlo o veľké zjavenie. Náhle však prišlo veľké zaprenie. Po vzkriesení Pána prišlo na rad aj veľké obnovenie. Tri roky jeho chodenia s Pánom boli v znamení týchto piatich veľkých udalostí. Evanjelista Marek má vo svojej správe o vzkriesení Ježiša Krista „doložku“, ktorú nenájdeme u žiadneho iného evanjelistu: „Povedzte učeníkom, aj Petrovi“ (Mk 16,7). V tomto špeciálnom odkaze pre Petra je zakódované veľké obnovenie jeho poslania a povolania pásť ovečky svojho Pána. Dáva ho vzkriesený Pán. On žije. Martin Luther King povedal: „Ježiš Kristus je živý. Mŕtvy je len pre toho, kto je sám mŕtvy.“ Pán nás obnovuje aj po veľkých prehrách. Veľké obnovenie zažila žena menom Nancy. Jej príbeh je veľmi zaujímavý. Viedla zúfalý život. Pokúsila sa o samovraždu. Vyskočila z okna svojho bytu. Prežila. Ochrnula. V nemocnici uverila v Pána Ježiša Krista a vydávala o Ňom mocné svedectvo slovami: „Pán Ježiš mi povedal: Predtým si mala zdravé telo, ale chorú dušu. Odteraz budeš mať choré telo, ale zdravú dušu.“ On žije a obnovuje človeka. S každým z nás má svoj veľký plán. Nielen s Petrom. S Ním prežijeme ozaj veľké udalosti.