Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 18. augusta 2008

Hospodin je Tvoje útočisko, postavil si si Najvyššieho za útulok. Známy psychológ C. G. Jung vyčítal Starej Zmluve a kresťanstvu, že v nich dominuje jednoznačne mužský element - prízvukuje sa otcovstvo. Ženskosť - materský element sú zaznávané. O tom, či je táto výčitka oprávnená, by sa dali viesť dlhé diskusie. Faktom však je, že farizeji, ktorí chcú Pána Ježiša pokúšať, sa pýtajú, či je mužovi dovolené prepustiť manželku. Áno, už z ich otázky vyplýva, že muž je ten, ktorý má právo rozhodovať. Niet zmienky o tom, že by žena mohla alebo mala za nejakých okolností možnosť prepustiť muža. Podľa židovského zákona mohol muž prepustiť ženu, keď sa dopustila niečoho hanebného. Čoho, to už zákon nedefinoval, a tak si to každý muž vysvetlil, ako chcel. Pán Ježiš však ide k základu. Tvrdí, že Božou vôľou je, aby sa vzájomné spojenie muža a ženy prejavovalo ako niečo obohacujúce, výnimočné, jedinečné. Cieľom manželstva je jednota dvoch slobodných ľudí. Ako dobre to Pán Boh vymyslel! Bolo by na tomto mieste ´zákonnícke´ – a možno aj farizejské – zanôtiť žalospevy nad dnešnou morálkou a rozpadajúcimi sa manželstvami. Skôr by sme sa však mali sústrediť na to, koľko je v našich existujúcich manželstvách kŕčovitosti, rezignácie, horkosti, zlyhávania, klamstva a malomyseľnosti! Skutočnosť, že mnohí ľudia v partnerstve zlyhávajú alebo sa cítia povolaní žiť sami „single“, je okrem iného aj výsledkom toho, že manželstvá už nie sú tým, čím by mali byť. Uvedomujeme si, že všetky manželstvá potrebujú milosť. Boh chce uzdravovať, tvoriť zo starého nové, a dokonca aj kriesiť. To však môže iba tam, kde Mu to dovolíme. Pán Ježiš stále trvá na tom, že o pôvodný zmysel jednoty medzi mužom a ženou sa oplatí bojovať. Ak jeden druhého dopĺňa, ak jeden i druhý o vzťah zápasí, vytvoria spojenectvo, ktoré nepremôže žiadna životná kríza. Mať v blízkosti vzor takejto stability - je skutočným požehnaním a dôkazom Božej vernosti.