Slovak Czech English German Polish

Utorok, 26. augusta 2008

Veľký je Pán náš, nesmierny je v sile a Jeho múdrosť nemá hraníc. V Palestíne kvitne mandľový prút – na rozdiel od iných stromov - už v januári. Je to prút, ktorý zvestuje príchod jari. Tento obraz je symbolom bdelosti a istoty, že Božie Slovo sa naplní, keď príde jeho čas. Tým je vyjadrená vladárska Božia moc. V nasledujúcom videní o vriacom kotle dostáva prorok na otázku, čo bude obsahom jeho zvesti, stručnú odpoveď. Vriaci kotol je pre Júdu symbolom nebezpečenstva. Vidí v ňom národ zo severu. Hlavným obsahom Jeremiášovej zvesti je zvesť o skaze a pokorení Judska Babylonom. Skazou Júdu však nie je národ zo severu, ale Hospodin, ktorý ho poslal. A v konečnom dôsledku - je to hriech ľudu, jeho spôsob života. Jeremiáš sa mal pripraviť na odpor, ktorý pri tejto zvesti zažije. Pán Boh ho však posiľňuje a upevňuje. Nemá sa báť. To mu zjavil sám Boh. Aj dnes sa možno zdá, že naše pôsobenie je nezmyselné. Veď ako cirkev sme ohlasovateľmi večnosti, súdu a Druhého Príchodu Pána Ježiša Krista. Preto voláme ľudí k pokániu, k vyznaniu hriechov a viere v Ježiša Krista. Nebojme sa! Máme slávne Božie zjavenie Pána Ježiša Krista, celý Jeho život. Budeme pevní a neklátiví. Jeho Prvý Príchod a slávne zmŕtvychvstanie možno prirovnať k tomu mandľovému prútu a Druhý Príchod k vriacemu kotlu... Pretože to bude na svete poriadne vrieť, keď nad národmi vyhlási Boží súd.