Slovak Czech English German Polish

Streda, 27. augusta 2008

Hľa, privoláš národy, ktoré nepoznáš, a národy, ktoré ťa nepoznajú, k tebe pobežia kvôli tvojmu Bohu. Hospodin poslal Jeremiáša verejne hlásať, čo Bohu na Izraelitoch prekáža. Hovorí o počiatkoch národa, keď ich Pán Boh vyviedol z Egypta. Ukazuje im, akí boli Bohu verní - ako snúbenica. Kladie jasnú rečnícku otázku: ´Čo zlého našli na Hospodinovi, že Ho opustili a oddali sa modlám? Boh ich viedol cez púšť a staral sa o nich. Jeremiáš hovorí ako ich Boh z púšte priviedol do krajiny, v ktorej sú sady, ovocie a iné dobroty. Prišli do zasľúbenej zeme a len čo sa im začalo dobre vodiť, odpadli od Boha. Kňazi prestali hľadať Hospodina. Sudcovia sa prestali riadiť Božími predpismi. Proroci začali veštiť v mene Baala. Hospodinovi sa to nepáči a bude to mať súdnu dohru. Napokon, Izraelitom odkazuje, aby sa išli pozrieť medzi okolité národy, či tiež opúšťajú svojich bôžikov, ktorí im neosožia. Samozrejme, že nie. Je to nepomer k tomu, ako oni opustili svojho Hospodina, ktorý pre nich toľko vykonal a zachraňoval ich. Znie to známe: „Opustili prameň živej vody a vykopali si deravé cisterny, ktoré neudržia vodu.“ Aký obrovský nepomer! To je veľmi vážne verejné napomenutie. Čo povieme dnes, ako kresťania, verejne, keď vidíme, že národ hromadne opúšťa Boha? Necháme to tak? Dnes sa môžeme stať tými, ktorí sa postavia a povedia Božiu pravdu, že tento národ si kedysi Boha ctil. Dnes je to však inak. Čím lepšie sa máme, tým tým viac nám vládne konzum. Právo určuje moc peňazí. Dokonca už aj cirkev prestáva hľadať Pána Boha a obzerá sa po svetských náhradkách. Nezameňme prameň vody života Pána Ježiša Krista za ´deravé cisterny bôžikov´ dnešného veku!