Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 28. augusta 2008

Rozsievajte si podľa spravodlivosti, žnite podľa lásky! Jeremiáš prichádza k naturalistickému obrazu Izraelitov a Júdejcov. Izrael je Odpadlica a Judsko - Nevernica. Podľa Božieho zákona sa smilstvo a cudzoložstvo takmer vždy trestalo smrťou. To obraz krízy národa, keď Hospodin svoj vyvolený ľud prirovnáva k Odpadlici a Nevernici, len prehlbuje. A nejde len o jednu neveru s jedným druhom... Je to nevera s mnohými druhmi. Je to verejná nevera, ktorú každý vidí. Národ si počína ako predajná žena. Pán Boh už vykonal súd nad Odpadlicou - Izraelom: boli odvlečení do zajatia. Judsko to vidí, ale nereaguje návratom k Bohu z celého srdca, ale len naoko. Viackrát znie od Pána Boha výčitka: ´Ako sa chce vrátiť Nevernica, keď sa tak przní?´ Ako sa chce vrátiť, keď sa síce dovoláva svojho snúbenca, Hospodina, ale ďalej pácha zlo? Akoby pre Nevernicu, Júdu, už nebolo východiska. Trest bol neodvratný. Veľmi tvrdý obraz. V mnohom však korešponduje s tým, čo sa okolo nás deje aj dnes. Pán Ježiš sa aj dnes ľuďom prihovára rôznymi spôsobmi. Ľudia síce o Spasiteľovi vedia veľa, ale zvolili si cudzoložstvo. Pán Boh je trpezlivý. Neodsudzuje po prvom raze. Raz však môže byť neskoro. Vidíme mnoho prípadov, ako končia ľudia bez Boha. Nestačí brať vieru a spasenie len tak, naoko. To je zradné. Oddajme sa cele Pánovi Ježišovi!