Slovak Czech English German Polish

Piatok, 29. augusta 2008

Tu povedal Hospodin Jonášovi: Tebe je ľúto ricínovníka, pri ktorom si sa nenamáhal a ktorý si nepestoval, ktorý za noc vyrástol a za noc zahynul; a mne nemá byť ľúto Ninive, veľkého mesta? ´Ako ťa zaradím medzi synov?´ Pán Boh hľadá pre neverný Izrael riešenie. Počuť Boží hlas, ktorý volá odpadnutých synov späť. Ako lahodne znie ich odpoveď: „Prichádzame k Tebe, Ty si Hospodin, náš Boh!“ Uznávajú svoje modlárstvo - na kopcoch si nastavali modly. Vyznávajú, že toto modlárstvo požralo výsledok práce ich predkov. Je to riadna hanba. Zhrešili proti Hospodinovi! Jasný výraz pokánia. Pán Boh však pokračuje a chce od ľudu záväzky. Nielen odvrátenie od modiel, ale prísahu na živého Hospodina. Zaviazať sa Bohu. Nejde len o uznanie viny, ale aj o zmenu srdca. Musí byť preorané, zmenené z úhora na úrodnú zem. Srdce musí byť obrezané, teda zasvätené Bohu. Pán Boh sa nám prihovára v Ježišovi Kristovi. Hľadá hriešnika. Mnohí ľudia to aj akceptujú a povedia, že je to správna cesta a má zmysel sa po nej vydať. Mnohí ľudia povedia, ´je to pravda, sme hriešni.´ Hospodin však žiada viac ako len konštatovanie. Pán Ježiš prichádza, aby človeku daroval zmenu. Aby zmenil naše srdcia, aby urobil to, čo my nedokážeme. „Zaprisahajme“ sa Bohu!