Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 08. decembra 2008

Pomôž nám, Bože našej spásy, pre slávu svojho mena! Vytrhni nás a odpusť naše hriechy pre svoje meno! Izaiáš bol vo svojej dobe pre svoj ľud svedkom Božím. Svedkami boli učeníci - apoštoli. Svedkami boli aj Ján Hus, Martin Luther, Ján Ámos Komenský, Juraj Tranovský a mnoho ďalších. Izaiáš im dáva krásne pomenovanie – strážcovia. Súčasne si však musíme uvedomiť, že so spomínanými ľuďmi sa to nemohlo skončiť. Pán Boh hľadá svojich svedkov - strážcov, ktorí budú pracovať na obnove, obživení Cirkvi - aj dnes. Izaiáš sa do tejto služby postavil vedome, keď na Božiu otázku: „Kto nám pôjde a koho pošlem?“ Odpovedal: „Tu som, Pane, pošli mňa!“ Aj dnes je doba Božej milosti a Božieho volania. Aj medzi nami sa nájdu takí, ktorí počujú a príjmu pozvanie k tejto neľahkej úlohe? Strážcovia totiž podľa tohto Izaiášovho svedectva „nikdy nesmú mlčať“ a ešte viac: „Nesmú si dopriať pokoja!“ Nesmierne ťažká úloha, ak sa jej raz niekto ujme. Na druhej strane je to úloha, ktorá má svoj zmysel a cieľ. Je tu totiž zasľúbenie – prichádza spasenie, odmena a odplata – večná. A pre takúto budúcnosť sa už oplatí aj namáhať a mnohého, čo ponúka tento svet, aj vzdať. Raz sa všetci poslušní budú volať „svätý ľud“, „vykúpenci“ Hospodinovi!