Slovak Czech English German Polish

Piatok, 19. decembra 2008

Takto vraví Hospodin: Ak sa obrátiš, navrátim ťa, aby si opäť stával predo mnou. Meno Božieho posla má v tomto príbehu svoj hlboký zmysel. V preklade Gabriel znamená „Boh je mocný“. Anjel vie, o čom hovorí, keď zvestuje narodenie syna tomuto starému manželskému páru. Zachariáš má pred očami len svoju starobu a biologickú nemožnosť, aby Alžbeta mohla mať v tomto veku dieťa. Tento Boží posol, ktorý stojí pred Bohom, však má pred očami všemohúceho Boha. On vie, s kým má do činenia - kto je ten Mocný, ktorý ho posiela s radostnou správou. Ako trest za neveru, za jeho zúžený pohľad obmedzený len na svoje možnosti bez viery v Božie možnosti postihne Zachariáša nemota. Počítame s týmto silným Bohom vo svojom živote aj my? Jedno malé dievčatko sa volá Gabika. Toto meno jej rodičia vybrali ešte pred narodením práve pre jeho význam. Ani netušili, ako veľmi ju bude sprevádzať už od samotného jej narodenia. Na svet prišla so silným zápalom pľúc. Zachrániť ju mohol len spontánny predčasný pôrod. Lekári mali pred očami ťažký, priam beznádejný prípad. Rodičia prvé dni ani celkom netušili, že Gabika bojuje o život. Vlastne - Boh bojoval a dokázal, že je mocný. Buď Bohu vďaka za Gabiku! Buď Bohu vďaka za všetky predivné skutky, ktorými nám ukazuje svoju neobmedzenú moc!