Slovak Czech English German Polish

Január

Štvrtok, 01. januára 2009

Teším sa ceste Tvojich svedectiev viac ako všetkému bohatstvu.

Čítať ďalej: Štvrtok, 01. januára 2009

Piatok, 02. januára 2009

Mnohí prejdú triedením, očistou a skúškou.

Čítať ďalej: Piatok, 02. januára 2009

Sobota, 03. januára 2009

Boh je ... môj štít, roh mojej spásy; moja pevnosť, moje útočisko.

Čítať ďalej: Sobota, 03. januára 2009

Nedeľa, 04. januára 2009

Ja ospravedlnený uzriem Tvoju tvár, keď sa prebudím, nasýtim sa Tvojím obrazom.

Čítať ďalej: Nedeľa, 04. januára 2009

Pondelok, 05. januára 2009

My všetci sme blúdili ako ovce, všetci sme chodili vlastnou cestou. Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás.

Čítať ďalej: Pondelok, 05. januára 2009

Utorok, 06. januára 2009

Boh nám je útočiskom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou. Preto sa nebojíme.

Čítať ďalej: Utorok, 06. januára 2009

Streda, 07. januára 2009

On (Hospodin) sám ich zachraňoval; Svojou láskou a súcitom On ich vykúpil a dvíhal ich i nosil po všetky dávne dni.

Čítať ďalej: Streda, 07. januára 2009

Štvrtok, 08. januára 2009

Mojžiš im povedal: Pripusťte si k srdcu všetky slová, ktorými dnes svedčím proti vám... Lebo nie je to prázdne slovo, ktoré sa vás netýka, ale je to váš život.

Čítať ďalej: Štvrtok, 08. januára 2009

Piatok, 09. januára 2009

Nebudeš brať meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo; lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto Jeho meno zneužije!

Čítať ďalej: Piatok, 09. januára 2009

Sobota, 10. januára 2009

Počujte, Izraelci, slovo Hospodinovo, lebo Hospodin má spor s obyvateľmi

Čítať ďalej: Sobota, 10. januára 2009