Slovak Czech English German Polish

Január

Štvrtok, 01. januára 2009

Teším sa ceste Tvojich svedectiev viac ako všetkému bohatstvu.

Register to read more...

Piatok, 02. januára 2009

Mnohí prejdú triedením, očistou a skúškou.

Register to read more...

Sobota, 03. januára 2009

Boh je ... môj štít, roh mojej spásy; moja pevnosť, moje útočisko.

Register to read more...

Nedeľa, 04. januára 2009

Ja ospravedlnený uzriem Tvoju tvár, keď sa prebudím, nasýtim sa Tvojím obrazom.

Register to read more...

Pondelok, 05. januára 2009

My všetci sme blúdili ako ovce, všetci sme chodili vlastnou cestou. Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás.

Register to read more...

Utorok, 06. januára 2009

Boh nám je útočiskom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou. Preto sa nebojíme.

Register to read more...

Streda, 07. januára 2009

On (Hospodin) sám ich zachraňoval; Svojou láskou a súcitom On ich vykúpil a dvíhal ich i nosil po všetky dávne dni.

Register to read more...

Štvrtok, 08. januára 2009

Mojžiš im povedal: Pripusťte si k srdcu všetky slová, ktorými dnes svedčím proti vám... Lebo nie je to prázdne slovo, ktoré sa vás netýka, ale je to váš život.

Register to read more...

Piatok, 09. januára 2009

Nebudeš brať meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo; lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto Jeho meno zneužije!

Register to read more...

Sobota, 10. januára 2009

Počujte, Izraelci, slovo Hospodinovo, lebo Hospodin má spor s obyvateľmi

Register to read more...

KALENDÁR