Slovak Czech English German Polish

Marec

Nedeľa, 01. marca 2009

Milujem obydlie Tvojho domu, Hospodine, a miesto, kde Tvoja sláva prebýva.

Čítať ďalej: Nedeľa, 01. marca 2009

Pondelok, 02. marca 2009

Národu, ktorý nevzýval moje meno, povedal som: Tu som, tu som!

Čítať ďalej: Pondelok, 02. marca 2009

Utorok, 03. marca 2009

Prisluhujte pravdu a blahodarné právo vo svojich bránach!

Čítať ďalej: Utorok, 03. marca 2009

Streda, 04. marca 2009

Ty dávaš plesať tam, kde svitá ráno, kde sa zmráka večer.

Čítať ďalej: Streda, 04. marca 2009

Štvrtok, 05. marca 2009

Spievajte Hospodinovi, chváľte Hospodina, lebo vyslobodil život úbožiaka z ruky zločincov.

Čítať ďalej: Štvrtok, 05. marca 2009

Piatok, 06. marca 2009

Či Boh nevidí moje cesty, nepočíta všetky moje kroky?

Čítať ďalej: Piatok, 06. marca 2009

Sobota, 07. marca 2009

Stôl mi prestieraš pred mojimi protivníkmi, hlavu mi pomazávaš olejom, je preplnený kalich môj.

Čítať ďalej: Sobota, 07. marca 2009

Nedeľa, 08. marca 2009

Dbajte, aby sa vaše srdce nedalo zviesť, aby ste neodbočili, neslúžili iným bohom a neklaňali sa im.

Čítať ďalej: Nedeľa, 08. marca 2009

Pondelok, 09. marca 2009

Hospodinovi, nášmu Bohu, budeme slúžiť a Jeho hlas poslúchať.

Čítať ďalej: Pondelok, 09. marca 2009

Utorok, 10. marca 2009

Vráť sa, ó Hospodine! Dokedy...? Zmiluj sa nad Svojimi sluhami!

Čítať ďalej: Utorok, 10. marca 2009