Slovak Czech English German Polish

Marec

Nedeľa, 01. marca 2009

Milujem obydlie Tvojho domu, Hospodine, a miesto, kde Tvoja sláva prebýva.

Register to read more...

Pondelok, 02. marca 2009

Národu, ktorý nevzýval moje meno, povedal som: Tu som, tu som!

Register to read more...

Utorok, 03. marca 2009

Prisluhujte pravdu a blahodarné právo vo svojich bránach!

Register to read more...

Streda, 04. marca 2009

Ty dávaš plesať tam, kde svitá ráno, kde sa zmráka večer.

Register to read more...

Štvrtok, 05. marca 2009

Spievajte Hospodinovi, chváľte Hospodina, lebo vyslobodil život úbožiaka z ruky zločincov.

Register to read more...

Piatok, 06. marca 2009

Či Boh nevidí moje cesty, nepočíta všetky moje kroky?

Register to read more...

Sobota, 07. marca 2009

Stôl mi prestieraš pred mojimi protivníkmi, hlavu mi pomazávaš olejom, je preplnený kalich môj.

Register to read more...

Nedeľa, 08. marca 2009

Dbajte, aby sa vaše srdce nedalo zviesť, aby ste neodbočili, neslúžili iným bohom a neklaňali sa im.

Register to read more...

Pondelok, 09. marca 2009

Hospodinovi, nášmu Bohu, budeme slúžiť a Jeho hlas poslúchať.

Register to read more...

Utorok, 10. marca 2009

Vráť sa, ó Hospodine! Dokedy...? Zmiluj sa nad Svojimi sluhami!

Register to read more...

KALENDÁR