Slovak Czech English German Polish

Apríl

Streda, 01. apríla 2009

Nech príde na mňa Tvoja milosť, Hospodine, spasenie Tvoje podľa Tvojej reči.

Register to read more...

Štvrtok, 02. apríla 2009

Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia!

Register to read more...

Piatok, 03. apríla 2009

Jasajte, nebesá; zaplesaj, zem! Dajte sa do jasotu, vrchy, lebo Hospodin potešil Svoj ľud a zmiloval sa nad Svojimi biednymi.

Register to read more...

Sobota, 04. apríla 2009

Hospodin žije! Požehnaná moja skala!

Register to read more...

Nedeľa, 05. apríla 2009

Potešil si ma, Hospodine, Svojimi činmi; nad skutkami Tvojich rúk plesám.

Register to read more...

Pondelok, 06. apríla 2009

Prislúžte právo slabému a sirote.

Register to read more...

Utorok, 07. apríla 2009

Maj sa na pozore a dobre sa chráň, aby si nezabúdal na veci, ktoré si videl na vlastné oči.

Register to read more...

Streda, 08. apríla 2009

Moje slová, ktoré som ti vložil do úst, neodídu z tvojich úst, ani z úst tvojho potomstva.

Register to read more...

Štvrtok, 09. apríla 2009

Či som ja Bohom zblízka – znie výrok Hospodinov – a nie aj Bohom zďaleka? Či ja nenaplňujem nebo i zem?

Register to read more...

Piatok, 10. apríla 2009

Na Tvojich sluhoch nech je zrejmé Tvoje dielo a na ich synoch Tvoja veleba.

Register to read more...

KALENDÁR