Slovak Czech English German Polish

Apríl

Streda, 01. apríla 2009

Nech príde na mňa Tvoja milosť, Hospodine, spasenie Tvoje podľa Tvojej reči.

Čítať ďalej: Streda, 01. apríla 2009

Štvrtok, 02. apríla 2009

Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia!

Čítať ďalej: Štvrtok, 02. apríla 2009

Piatok, 03. apríla 2009

Jasajte, nebesá; zaplesaj, zem! Dajte sa do jasotu, vrchy, lebo Hospodin potešil Svoj ľud a zmiloval sa nad Svojimi biednymi.

Čítať ďalej: Piatok, 03. apríla 2009

Sobota, 04. apríla 2009

Hospodin žije! Požehnaná moja skala!

Čítať ďalej: Sobota, 04. apríla 2009

Nedeľa, 05. apríla 2009

Potešil si ma, Hospodine, Svojimi činmi; nad skutkami Tvojich rúk plesám.

Čítať ďalej: Nedeľa, 05. apríla 2009

Pondelok, 06. apríla 2009

Prislúžte právo slabému a sirote.

Čítať ďalej: Pondelok, 06. apríla 2009

Utorok, 07. apríla 2009

Maj sa na pozore a dobre sa chráň, aby si nezabúdal na veci, ktoré si videl na vlastné oči.

Čítať ďalej: Utorok, 07. apríla 2009

Streda, 08. apríla 2009

Moje slová, ktoré som ti vložil do úst, neodídu z tvojich úst, ani z úst tvojho potomstva.

Čítať ďalej: Streda, 08. apríla 2009

Štvrtok, 09. apríla 2009

Či som ja Bohom zblízka – znie výrok Hospodinov – a nie aj Bohom zďaleka? Či ja nenaplňujem nebo i zem?

Čítať ďalej: Štvrtok, 09. apríla 2009

Piatok, 10. apríla 2009

Na Tvojich sluhoch nech je zrejmé Tvoje dielo a na ich synoch Tvoja veleba.

Čítať ďalej: Piatok, 10. apríla 2009