Slovak Czech English German Polish

September

Utorok, 01. septembra 2009

Rozptýlených zhromaždím, ich hanbu zmením na chválu a dobré meno na celej zemi.

Register to read more...

Streda, 02. septembra 2009

Ak naozaj poslúchneš hlas Hospodina, svojho Boha ... požehnaný budeš, keď budeš vchádzať, a požehnaný budeš, keď budeš vychádzať.

Register to read more...

Štvrtok, 03. septembra 2009

Prečo majú hovoriť pohania: Kde je ich Boh? Náš Boh je v nebesiach, robí všetko, čo sa Mu páči.

Register to read more...

Piatok, 04. septembra 2009

Svätí buďte, lebo ja, Hospodin, váš Boh, som svätý.

Register to read more...

Sobota, 05. septembra 2009

Hospodinovi požičiava, kto sa zmilúva nad chudobným. On mu odplatí jeho dobrodenie.

Register to read more...

Nedeľa, 06. septembra 2009

Boh riekol: Svoju dúhu kladiem na oblaky; bude znamením zmluvy medzi mnou a medzi zemou.

Register to read more...

Pondelok, 07. septembra 2009

Dobre viem, že je to tak, ale ako môže byť človek spravodlivý pred Bohom? Ak sa chce súdiť s Ním, z tisíc otázok ani na jednu nedá odpoveď.

Register to read more...

Utorok, 08. septembra 2009

Preorte si úhor, lebo tu je čas hľadať Hospodina!

Register to read more...

Streda, 09. septembra 2009

Buď Tvoja milosť nad nami, ó Hospodine, ako my Teba očakávame!

Register to read more...

Štvrtok, 10. septembra 2009

Upevni Svojou rečou moje kroky; nech nepanuje vo mne žiadna neprávosť.

Register to read more...

KALENDÁR