Slovak Czech English German Polish

September

Utorok, 01. septembra 2009

Rozptýlených zhromaždím, ich hanbu zmením na chválu a dobré meno na celej zemi.

Čítať ďalej: Utorok, 01. septembra 2009

Streda, 02. septembra 2009

Ak naozaj poslúchneš hlas Hospodina, svojho Boha ... požehnaný budeš, keď budeš vchádzať, a požehnaný budeš, keď budeš vychádzať.

Čítať ďalej: Streda, 02. septembra 2009

Štvrtok, 03. septembra 2009

Prečo majú hovoriť pohania: Kde je ich Boh? Náš Boh je v nebesiach, robí všetko, čo sa Mu páči.

Čítať ďalej: Štvrtok, 03. septembra 2009

Piatok, 04. septembra 2009

Svätí buďte, lebo ja, Hospodin, váš Boh, som svätý.

Čítať ďalej: Piatok, 04. septembra 2009

Sobota, 05. septembra 2009

Hospodinovi požičiava, kto sa zmilúva nad chudobným. On mu odplatí jeho dobrodenie.

Čítať ďalej: Sobota, 05. septembra 2009

Nedeľa, 06. septembra 2009

Boh riekol: Svoju dúhu kladiem na oblaky; bude znamením zmluvy medzi mnou a medzi zemou.

Čítať ďalej: Nedeľa, 06. septembra 2009

Pondelok, 07. septembra 2009

Dobre viem, že je to tak, ale ako môže byť človek spravodlivý pred Bohom? Ak sa chce súdiť s Ním, z tisíc otázok ani na jednu nedá odpoveď.

Čítať ďalej: Pondelok, 07. septembra 2009

Utorok, 08. septembra 2009

Preorte si úhor, lebo tu je čas hľadať Hospodina!

Čítať ďalej: Utorok, 08. septembra 2009

Streda, 09. septembra 2009

Buď Tvoja milosť nad nami, ó Hospodine, ako my Teba očakávame!

Čítať ďalej: Streda, 09. septembra 2009

Štvrtok, 10. septembra 2009

Upevni Svojou rečou moje kroky; nech nepanuje vo mne žiadna neprávosť.

Čítať ďalej: Štvrtok, 10. septembra 2009