Slovak Czech English German Polish

December

Pondelok, 21. decembra 2009

On zachráni chudobného, ktorý volá, i biedneho, aj toho, komu nikto nepomáha.

Register to read more...

Utorok, 22. decembra 2009

Jeruzalem je obklopený vrchmi: tak je Hospodin vôkol Svojho ľudu odteraz až naveky.

Register to read more...

Streda, 23. decembra 2009

Potom sa budú báť mena Hospodinovho od západu a Jeho slávy od východu.

Register to read more...

Štvrtok, 24. decembra 2009

Hovor, Hospodine, lebo Tvoj služobník počúva!

Register to read more...

Piatok, 25. decembra 2009

Pomôž mi, Hospodine, Bože môj! Zachráň ma podľa svojej milosti!

Register to read more...

Sobota, 26. decembra 2009

Ospevujte Hospodina, lebo slávne veci učinil, nech je to známe na celej zemi.

Register to read more...

Nedeľa, 27. decembra 2009

Ty, Bože náš, predsa si nás netrestal podľa našich vín.

Register to read more...

Pondelok, 28. decembra 2009

Hospodin, tvoj Boh, obrátil kliatbu na požehnanie, lebo Hospodin, tvoj Boh, ťa miloval.

Register to read more...

Utorok, 29. decembra 2009

On riekol a stalo sa, On rozkázal a postavilo sa.

Register to read more...

Streda, 30. decembra 2009

Namietate: Cesta Pánova nie je správna! Počúvajte, dom Izraela! Nie sú správne moje cesty? Nie sú nesprávne vaše cesty?

Register to read more...

KALENDÁR