Slovak Czech English German Polish

December

Pondelok, 21. decembra 2009

On zachráni chudobného, ktorý volá, i biedneho, aj toho, komu nikto nepomáha.

Čítať ďalej: Pondelok, 21. decembra 2009

Utorok, 22. decembra 2009

Jeruzalem je obklopený vrchmi: tak je Hospodin vôkol Svojho ľudu odteraz až naveky.

Čítať ďalej: Utorok, 22. decembra 2009

Streda, 23. decembra 2009

Potom sa budú báť mena Hospodinovho od západu a Jeho slávy od východu.

Čítať ďalej: Streda, 23. decembra 2009

Štvrtok, 24. decembra 2009

Hovor, Hospodine, lebo Tvoj služobník počúva!

Čítať ďalej: Štvrtok, 24. decembra 2009

Piatok, 25. decembra 2009

Pomôž mi, Hospodine, Bože môj! Zachráň ma podľa svojej milosti!

Čítať ďalej: Piatok, 25. decembra 2009

Sobota, 26. decembra 2009

Ospevujte Hospodina, lebo slávne veci učinil, nech je to známe na celej zemi.

Čítať ďalej: Sobota, 26. decembra 2009

Nedeľa, 27. decembra 2009

Ty, Bože náš, predsa si nás netrestal podľa našich vín.

Čítať ďalej: Nedeľa, 27. decembra 2009

Pondelok, 28. decembra 2009

Hospodin, tvoj Boh, obrátil kliatbu na požehnanie, lebo Hospodin, tvoj Boh, ťa miloval.

Čítať ďalej: Pondelok, 28. decembra 2009

Utorok, 29. decembra 2009

On riekol a stalo sa, On rozkázal a postavilo sa.

Čítať ďalej: Utorok, 29. decembra 2009

Streda, 30. decembra 2009

Namietate: Cesta Pánova nie je správna! Počúvajte, dom Izraela! Nie sú správne moje cesty? Nie sú nesprávne vaše cesty?

Čítať ďalej: Streda, 30. decembra 2009