Slovak Czech English German Polish

Marec

Štvrtok, 11. marca 1999

Bol si mi blízko v deň, keď som Ťa vzýval, a povedal si: Neboj sa!

Čítať ďalej: Štvrtok, 11. marca 1999

Piatok, 12. marca 1999

Preorte si úhor a nesejte do tŕnia!

Čítať ďalej: Piatok, 12. marca 1999

Sobota, 13. marca 1999

Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa hlavným, uholným. Pochádza to od Hospodina, je to div v našich očiach.

Čítať ďalej: Sobota, 13. marca 1999

Nedeľa, 14. marca 1999

Moja duša je skleslá vo mne, preto sa rozpomínam na Teba.

Čítať ďalej: Nedeľa, 14. marca 1999

Pondelok, 15. marca 1999

Človek hľadí na to, čo je pred očami, Hospodin však hľadí na srdce.

Čítať ďalej: Pondelok, 15. marca 1999

Utorok, 16. marca 1999

Ty si viedol môj spor, Pane, vykúpil si môj život.

Čítať ďalej: Utorok, 16. marca 1999

Streda, 17. marca 1999

Dušu mám stále na dlani; no, na Tvoj zákon nezabúdam.

Čítať ďalej: Streda, 17. marca 1999

Štvrtok, 18. marca 1999

Uzavriem s nimi zmluvu o pokoji.

Čítať ďalej: Štvrtok, 18. marca 1999

Piatok, 19. marca 1999

Hospodine, ty zrána počuješ môj hlas. Ráno ti obeť pripravím a počkám.

Čítať ďalej: Piatok, 19. marca 1999

Sobota, 20. marca 1999

Zdvihnite vozvýš svoje oči a viďte, kto to stvoril! Ten, ktorý vyvádza ich voje podľa počtu, všetkých oslovuje menom.

Čítať ďalej: Sobota, 20. marca 1999