Slovak Czech English German Polish

Marec

Nedeľa, 21. marca 1999

Ďakujem Ti, že si ma vyslyšal a bol si mojou záchranou.

Čítať ďalej: Nedeľa, 21. marca 1999

Pondelok, 22. marca 1999

Hospodinove sú stĺpy zeme a na ne položil svet.

Čítať ďalej: Pondelok, 22. marca 1999

Utorok, 23. marca 1999

Ako zachová mladík svoj chodník čistý? Keď bude zachovávať Tvoje slovo.

Čítať ďalej: Utorok, 23. marca 1999

Streda, 24. marca 1999

Hospodin mi je pevnosťou žitia, koho sa mám ľakať?

Čítať ďalej: Streda, 24. marca 1999

Štvrtok, 25. marca 1999

Stále si staviam Hospodina pred seba; keď mi je po pravici, nesklátim sa.

Čítať ďalej: Štvrtok, 25. marca 1999

Piatok, 26. marca 1999

Nebudem už pre človeka preklínať zem, lebo zmýšľanie ľudské je zlé od jeho mladosti.

Čítať ďalej: Piatok, 26. marca 1999

Sobota, 27. marca 1999

Nekrivdite si navzájom, ale boj sa svojho Boha.

Čítať ďalej: Sobota, 27. marca 1999

Nedeľa, 28. marca 1999

Potešujte, potešujte môj ľud, vraví Boh váš.

Čítať ďalej: Nedeľa, 28. marca 1999

Pondelok, 29. marca 1999

Zaľúbilo sa Hospodinu učiniť vás svojím ľudom.

Čítať ďalej: Pondelok, 29. marca 1999

Utorok, 30. marca 1999

Ale Ty si Boh odpúšťania, milostivý a milosrdný, dlhozhovievajúci a bohatý v milosti.

Čítať ďalej: Utorok, 30. marca 1999