Slovak Czech English German Polish

Október

Štvrtok, 21. októbra 1999

Srdce čisté stvor mi, ó Bože, a obnov vo mne ducha pevného!

Register to read more...

Piatok, 22. októbra 1999

Ja som ťa sformoval, si mojím sluhom, Izrael, nepadneš u mňa do zabudnutia.

Register to read more...

Sobota, 23. októbra 1999

Hľa, Hospodinu, tvojmu Bohu, patrí nebo i nebesá nebies, zem i všetko, čo je na nej.

Register to read more...

Nedeľa, 24. októbra 1999

Srdce a telo mi plesá v ústrety Bohu živému.

Register to read more...

Pondelok, 25. októbra 1999

Povstaň a zaskvej sa, pretože prichádza tvoje svetlo a sláva Hospodinova vzchádza nad tebou.

Register to read more...

Utorok, 26. októbra 1999

Hospodine Pane, ty sám si Boh, tvoje slová sú pravdivé.

Register to read more...

Streda, 27. októbra 1999

Hospodin pozdvihuje skľúčených.

Register to read more...

Štvrtok, 28. októbra 1999

Nebudeš brať meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo; lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto Jeho meno zneužije!

Register to read more...

Piatok, 29. októbra 1999

Či nemáme všetci jedného Otca? Či nás nestvoril jeden Boh? Prečo sme si navzájom vierolomní?

Register to read more...

Sobota, 30. októbra 1999

Nestroj nič zlého proti svojmu blížnemu, ktorý s dôverou býva u teba.

Register to read more...

KALENDÁR