Slovak Czech English German Polish

Október

Štvrtok, 21. októbra 1999

Srdce čisté stvor mi, ó Bože, a obnov vo mne ducha pevného!

Čítať ďalej: Štvrtok, 21. októbra 1999

Piatok, 22. októbra 1999

Ja som ťa sformoval, si mojím sluhom, Izrael, nepadneš u mňa do zabudnutia.

Čítať ďalej: Piatok, 22. októbra 1999

Sobota, 23. októbra 1999

Hľa, Hospodinu, tvojmu Bohu, patrí nebo i nebesá nebies, zem i všetko, čo je na nej.

Čítať ďalej: Sobota, 23. októbra 1999

Nedeľa, 24. októbra 1999

Srdce a telo mi plesá v ústrety Bohu živému.

Čítať ďalej: Nedeľa, 24. októbra 1999

Pondelok, 25. októbra 1999

Povstaň a zaskvej sa, pretože prichádza tvoje svetlo a sláva Hospodinova vzchádza nad tebou.

Čítať ďalej: Pondelok, 25. októbra 1999

Utorok, 26. októbra 1999

Hospodine Pane, ty sám si Boh, tvoje slová sú pravdivé.

Čítať ďalej: Utorok, 26. októbra 1999

Streda, 27. októbra 1999

Hospodin pozdvihuje skľúčených.

Čítať ďalej: Streda, 27. októbra 1999

Štvrtok, 28. októbra 1999

Nebudeš brať meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo; lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto Jeho meno zneužije!

Čítať ďalej: Štvrtok, 28. októbra 1999

Piatok, 29. októbra 1999

Či nemáme všetci jedného Otca? Či nás nestvoril jeden Boh? Prečo sme si navzájom vierolomní?

Čítať ďalej: Piatok, 29. októbra 1999

Sobota, 30. októbra 1999

Nestroj nič zlého proti svojmu blížnemu, ktorý s dôverou býva u teba.

Čítať ďalej: Sobota, 30. októbra 1999