Slovak Czech English German Polish

Október

Piatok, 01. októbra 1999

Hospodin dvíha bedára z prachu.

Register to read more...

Sobota, 02. októbra 1999

Vráťte sa, odpadlí synovia! - znie výrok Hospodinov; lebo ja som vaším Pánom. Vezmem si vás a privediem vás na Sion.

Register to read more...

Nedeľa, 03. októbra 1999

Ak by si nešiel osobne predo mnou, neveď nás odtiaľto!

Register to read more...

Pondelok, 04. októbra 1999

Hospodine, buď naším ramenom ráno čo ráno, našou spásou v čase súženia.

Register to read more...

Utorok, 05. októbra 1999

Duch Hospodina, Pána, spočíva na mne, pretože Hospodin ma pomazal.

Register to read more...

Streda, 06. októbra 1999

Pozná, čo je v temnote, a svetlo prebýva pri ňom.

Register to read more...

Štvrtok, 07. októbra 1999

V utíšení a dôvere bude vaša sila. Ale nechceli ste.

Register to read more...

Piatok, 08. októbra 1999

Nech z neho nikto nemá strach.

Register to read more...

Sobota, 09. októbra 1999

Národy, ktoré ostanú okolo vás, poznajú, že ja, Hospodin, som zbúrané vystaval a spustošené vysadil.

Register to read more...

Nedeľa, 10. októbra 1999

Lebo si moju dušu vytrhol zo smrti, áno, i moje nohy od úrazu, aby som chodil pred Bohom vo svetle živých.

Register to read more...

KALENDÁR