Slovak Czech English German Polish

Október

Piatok, 01. októbra 1999

Hospodin dvíha bedára z prachu.

Čítať ďalej: Piatok, 01. októbra 1999

Sobota, 02. októbra 1999

Vráťte sa, odpadlí synovia! - znie výrok Hospodinov; lebo ja som vaším Pánom. Vezmem si vás a privediem vás na Sion.

Čítať ďalej: Sobota, 02. októbra 1999

Nedeľa, 03. októbra 1999

Ak by si nešiel osobne predo mnou, neveď nás odtiaľto!

Čítať ďalej: Nedeľa, 03. októbra 1999

Pondelok, 04. októbra 1999

Hospodine, buď naším ramenom ráno čo ráno, našou spásou v čase súženia.

Čítať ďalej: Pondelok, 04. októbra 1999

Utorok, 05. októbra 1999

Duch Hospodina, Pána, spočíva na mne, pretože Hospodin ma pomazal.

Čítať ďalej: Utorok, 05. októbra 1999

Streda, 06. októbra 1999

Pozná, čo je v temnote, a svetlo prebýva pri ňom.

Čítať ďalej: Streda, 06. októbra 1999

Štvrtok, 07. októbra 1999

V utíšení a dôvere bude vaša sila. Ale nechceli ste.

Čítať ďalej: Štvrtok, 07. októbra 1999

Piatok, 08. októbra 1999

Nech z neho nikto nemá strach.

Čítať ďalej: Piatok, 08. októbra 1999

Sobota, 09. októbra 1999

Národy, ktoré ostanú okolo vás, poznajú, že ja, Hospodin, som zbúrané vystaval a spustošené vysadil.

Čítať ďalej: Sobota, 09. októbra 1999

Nedeľa, 10. októbra 1999

Lebo si moju dušu vytrhol zo smrti, áno, i moje nohy od úrazu, aby som chodil pred Bohom vo svetle živých.

Čítať ďalej: Nedeľa, 10. októbra 1999