Slovak Czech English German Polish

December

Sobota, 11. decembra 1999

Ľahol som si a zaspal som; prebudil som sa, lebo Hospodin ma podopiera.

Register to read more...

Nedeľa, 12. decembra 1999

Pán nezavrhne naveky; ak aj zarmúti, zmiluje sa vo svojej nesmiernej láske.

Register to read more...

Pondelok, 13. decembra 1999

Hospodin je útočišťom pre svoj ľud a pevnosťou pre Izraelcov.

Register to read more...

Utorok, 14. decembra 1999

Vydal som im svoje ustanovenia a oboznámil som ich so svojimi nariadeniami, ktorých plnením človek má žiť.

Register to read more...

Streda, 15. decembra 1999

Pane, ak som našiel milosť v tvojich očiach, neobíď svojho sluhu.

Register to read more...

Štvrtok, 16. decembra 1999

Boh požehnal siedmy deň a posvätil ho, lebo v ňom si odpočinul od všetkého diela.

Register to read more...

Piatok, 17. decembra 1999

Lebo som milostivý - znie výrok Hospodinov - nebudem sa hnevať naveky. Len poznaj svoju vinu, že si sa spreneverila Hospodinu, svojmu Bohu.

Register to read more...

Sobota, 18. decembra 1999

Neboj sa, lebo ja som s tebou, nepozeraj ustrašene vôkol seba, lebo ja som Boh tvoj!

Register to read more...

Nedeľa, 19. decembra 1999

Aj na chodníku Tvojich súdov na Teba očakávame, ó Hospodine.

Register to read more...

Pondelok, 20. decembra 1999

Hospodin otvára oči slepým.

Register to read more...

KALENDÁR