Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 02. januára 2000

Pomáhaj nám, Bože našej spásy! Zhromaždi nás, aby sme ďakovať mohli Tvojmu svätému menu. „Spusť sa Boha, chyť sa vŕby!“ – hovorí slovenské porekadlo. Nič iné ti totiž nezostane. Potrebujeme oporu, potrebujeme pomoc. Bez Boha nič nie sme. Ani tá vŕba to nenapraví. „Bezo mňa nič nemôžete konať,“ – povedal Pán Ježiš. Sme slabí, omylní, bezmocní. A okolo nás je toľko práce, ktorú treba vykonať, toľko chýb, ktoré treba naprávať, toľko rán, ktoré treba zahojiť. Toľko cieľov, ktoré treba dosiahnuť, toľko ideálov, za ktoré treba bojovať. Sme preťažení množstvom úloh, cítime sa unavení, zmocňuje sa nás panika – strach, že nedokážeme zvládnuť, čo sa od nás čaká; že neunesieme bremeno, ktoré na nás naložili ľudia a možno i my sami. Čo od nás čaká Pán Boh? – Že prijmeme Jeho pomoc, že o ňu poprosíme. On nás chce naplniť novou energiou, chce nám otvoriť oči pre to, čo je skutočne dôležité. Tak zredukuje počet našich úloh a požehná plnenie tých dôležitých. Volá nás, aby sme si odpočinuli v Jeho blízkosti, v zhromaždení veriacich – každý siedmy deň, sviatočný Deň Pánov. Tu nám ponúka pokoj, radosť v Duchu Svätom, posilnenie vo viere, občerstvenie, obnovenie síl. Zhromaždení v Jeho dome Mu môžeme ďakovať, chváliť a velebiť Jeho sväté meno. Nezabúdajme na to! Je nedeľa. Prijali sme Jeho pozvanie?