Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 15. októbra 2000

Hospodin usmrcuje i oživuje, do záhrobia vovádza i vyvádza odtiaľ. Máme pred sebou deň nových možností. Deň s možnosťou putovať tou osvedčenou a jedinou správnou cestou v Kristových šľapajach. S ťažkým bremenom na chrbte musíme ísť pomaly a ďaleko nezájdeme. Vysilený človek si ho ani nedokáže sám zložiť. Takými sú i bremená hriechu, ktoré si nikto sám nezloží. Len Kristus, ktorý zomrel za naše hriechy, to dokáže. V Ňom Boh ukazuje hriešnikom cestu záchrany. Tvoje previnenia ťa vždy budú usmrcovať a privádzať do záhrobia. Stačí však, že veríš v Ježišovo víťazstvo a predostrieš mu svoje starosti. On ťa vyvedie zo všetkých úzkostí a povedie vpred do radostnej večnosti. Umožnime Mu to a venujme Mu svoj čas, aby k nám prehovoril cez mocné Slovo, ktoré zachraňuje.