Slovak Czech English German Polish

Sobota, 08. januára 2000

Poputujú mnohé kmene a povedia: Poďte, vystúpme na vrch Hospodinov k domu boha Jákobovho. On nás bude učiť svojim cestám, aby sme chodili po Jeho chodníkoch. Biblické proroctvá sa pomaly napĺňajú. Všetko nebeží podľa našich predstáv. Nechodí každý človek v nedeľu do kostola, ani sa všetci pravidelne nemodlia. Napriek tomu sa kráľovstvo Božie šíri a prelamuje do tohto sveta. Teológovia hovoria o humanizácii sveta. Svet sa poľudšťuje. Kristovo evanjelium zasiahlo kultúry a zákonodarstvá mnohých krajín sveta. Kedysi tak bežné kruté systémy nemajú viac svoje miesto medzi národmi sveta. Pošliapaná ľudská dôstojnosť sa dvíha z prachu poníženia. Vzťah k prírode už nie je v rovine majiteľa, ale správcu. Sloboda svedomia, za ktorú Luther tak odhodlane bojoval, je dnes už samozrejmosťou. Mnohé sa zmenilo k lepšiemu od čias proroka Izaiáša, či apoštola Jána. Mnohí súčasní vedci, ktorí sa zaoberajú budúcnosťou ľudstva, hovoria iba o jednej ceste k prežitiu – o pokore. I keď mnohí dnes hlučne rozprávajú, príde deň, keď ich vrava umĺkne. Posledné slovo bude patriť Bohu. Pred Ním sa raz bude musieť skloniť každé koleno a každý človek vyzná, že On je pánov Pán a kráľov Kráľ. My sa už teraz môžeme radovať z budúcnosti, ktorá príde.