Slovak Czech English German Polish

Sobota, 15. januára 2000

Hospodinovi ctitelia, dúfajte v Hospodina! Nádej zomiera posledná. Neviem, kto vymyslel túto zdanlivo optimistickú vetu. Nádej, ktorá zomiera, hoci aj ako posledná, nie je totiž žiadna nádej. Je to ilúzia, sebaklam, želanie. V našom texte je však reč o živej nádeji. Nádej upiera svoj pohľad do budúcnosti, aby sa vyplnila, aby to nebolo len želanie, musí mať spoľahlivú záruku. Táto záruka spočíva v samotnom Bohu, ktorý plní svoje sľuby, ktorý ti ponúka svoju moc. Moc milosti, aby ti odpustil, moc nového života, aby si bol Jeho dieťaťom, moc Ducha Svätého, aby podoprel tvoju vieru a zachoval ťa. Živá nádej - to je okno na tvojom dome viery. Čo vidíš z tvojho okna a ako ďaleko dovidíš? Je tvoj dom založený na osobnej viere v ukrižovaného a vzkrieseného Ježiša Krista? Je tvoje okno nádeje dosť vysoko, aby si dovidel až ku sľubu, ktorý je obsiahnutý v nasledujúcom verši - 1Pt 1,4?