Slovak Czech English German Polish

Utorok, 08. februára 2000

Ja, Hospodin, preukazujem milosť, právo a spravodlivosť na zemi. Keď si si včera alebo dnes zapol svoj televízor, čo si videl a počul? Bolo to niečo príjemné, povzbudivé? Alebo to, čoho si sa nepriamo stal svedkom, spôsobilo v tvojom vnútri zmätok, zármutok, bolesť? Myslím si, že asi to druhé je pravda. Lebo videl a počul si neuveriteľné veci. Všade je nepokoj, spory, vojny a smrť... A do tejto situácie, keď si takto dotknutý, hovorí Hospodin tvoj Boh: „Ja preukazujem milosť, právo a spravodlivosť na zemi.“ Možno to ťažko chápeš a nemôžeš tomu porozumieť. No spomeň si, prosím na slová: Hospodin preukazuje milosrdenstvo tisícom „tých, ktorí ma milujú a zachovávajú moje prikázania...“ To je práve o tom tvojom povzbudení. Je to o tom, čo vidíš v televízii. Je to o milosti, práve a spravodlivosti, ktorá nemá len jednu, príjemnú tvár, ale má mnoho tvárí... Ty sa na ne dívaš…