Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 10. februára 2000

Nech je velebený Pán deň čo deň, on nesie naše bremená. Boh je naša spása. Keď dvaja chlapci, vlastne ešte deti, v Amerike postrieľali svojich spolužiakov a niekoľko učiteľov, bolo z toho zhrozené celé mesto Littletone. Potom sa nad tým zhrozila celá Amerika a nakoniec i celý svet, ktorým prebehla táto správa. Ľudia tých mladíkov jednoznačne odsúdili. No všetci sa pritom aj pýtali, prečo to urobili. Jeden môj známy povedal, že to urobili asi preto, že si niesli vo svojej duši akési „bremená“, akýsi problém, s ktorým si nevedeli rady. Asi mal pravdu, lebo pravda je to, že my všetci si nesieme vo svojom vnútri akési bremená. Možno rodinné, možno spoločenské, školské či pracovné. A k nám - takto obťaženým bremenami - hovorí Ježiš svoje slová: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinutie...“ Je to jasné slovo. Problém je už asi len v tom, či Mu to my dovolíme. Možno taký problém máš aj ty. Nie? Čo s ním urobíš dnes?