Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 13. februára 2000

Ja som s tebou, aby som ti pomáhal a zachraňoval ťa - znie výrok Hospodinov. Čo sa ti vybaví v mysli, keď počuješ slovo zastávka? Iste ti príde hneď na myseľ autobus, vlak, alebo veci podobné. Pretože všade v súvislosti s týmito vecami sa hovorí nielen o jazde, ale i o zastávkach. V mojom i tvojom živote je mnoho zastávok, ale jedna je mimoriadne zvláštna, je jedinečná a neopakovateľná. Vieš, aká je to zastávka? Je to smrť. Smrť - to je zastávka nielen na ceste touto dočasnosťou, ale aj zastávka do večnosti. A mnoho ľudí sa desí tejto zastávky. Mnohí by najradšej išli ďalej... A práve pre tých, ktorí by radi išli ďalej, je tu slovo nášho Boha, ktoré hovorí o pomoci, záchrane, o večnom živote, lebo On má moc naštartovať v nás nový život. On nám ponúka šancu k štartu – zo zastávky Smrť – ďalej do nového života. Toto je Jeho riešenie aj pre teba, pre tvoje deti, i celú tvoju rodinu. Nezabudni na to... Na tebe je, ako sa rozhodneš.