Slovak Czech English German Polish

Utorok, 15. februára 2000

Do úst mi vkladá novú pieseň, chválospev na nášho Boha. Ustatý starček sedel na lavičke pred domom a po čase si zdriemol. Vyrušil ho mladý muž. „Nechcete predať tento váš dom so záhradou?“ Starec sa prebral, porozmýšľal a povedal mužovi mimoriadne vysokú cenu. Muž s cenou súhlasil, a tak sa dohodli aj na výške zálohy. Keď budúci kupec odišiel, starček premýšľal: „Ako som len mohol pýtať takú vysokú cenu za môj schátralý domček a neudržiavanú záhradu?“ Potom sa rozhodol, že kým mu kupec prinesie zálohu, domček poopravuje. Podoprel prevalenú strechu, upevnil drevenú verandu a priečelie domčeka vybielil vápnom. Keď mu kupec priniesol zálohu, tak sa mu pochválil: „Všetko som vám tu poopravoval.“ „Ale to ste nemuseli – aj tak musím všetko zbúrať, aby som postavil úplne nový dom podľa predstáv môjho architekta. “Mnoho ľudí, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu, iba vylepšujú starú fasádu svojho života polepšovaním sa. Táto cesta nikam nevedie – staré je vždy len staré! Pán Ježiš hovorí: „Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie.“ Ak si sa doteraz iba polepšoval, povedz osobne Pánovi Ježišovi, aby ti odpustil hriechy a stal sa Pánom tvojho nového života. Ak už patríš Pánovi v novom živote, ďakuj Mu za to a spievaj novú pieseň – chválospev nášho Boha.