Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 20. februára 2000

Hospodin, váš Boh, je Bohom hore na nebi a dolu na zemi. Každé Božie dieťa si musí uvedomovať, že Božia vôľa je preň najlepšia. Pán Ježiš vložil prosbu o naplnenie Božej vôle do modlitby Otčenáš. - Keď vojenský duchovný navštívil vojaka, ktorý v boji oslepol, vypočul si toto svedectvo: „Je pravda, že som stratil zrak, ale Boh mi otvoril oči môjho srdca. Môžem teraz vidieť Pána Ježiša – Božieho Baránka, ktorý vyniesol moje hriechy na kríž. Mám úplnú istotu večného života, a preto som šťastný muž.“