Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 21. februára 2000

Hospodin ťa ochráni pred každým zlom, on ti ochráni život. Sme náchylní sa sťažovať a žalovať. Svoje problémy vidíme ako tie najhoršie. Ale ak trochu viac otvoríme oči, zistíme, že každý žije v určitých ťažkostiach a krížoch života. Nie je dobre sa porovnávať s inými a často iba s tými, ktorým sa z nášho pohľadu darí lepšie. My sa máme radi a aj radi sami seba ľutujeme. Preto aj zlo vnímame citlivejšie pri sebe a svojich najmilších, ako zlo, ktoré sa deje pri iných. Pritom všetkom zabúdame na to, že túto zem napĺňa zlo, ale aj na to, že je tu Ten, ktorý to všetko vidí. Boh je nad tým. My sme však natoľko ponorení do seba, že dokážeme pokojne zapochybovať, či Bohu vôbec na nás ešte záleží. - Človek si rád vytvorí vlastnú definíciu zla. Kto, čo, ako a kedy mu spôsobuje zlo. Jedno však neurobí. Seba tam nezaradí. - Hádam sa vyplatí prijať skutočnosť zla. Je tu, je nemilosrdné, nekompromisné, pôsobí bolesť aj smútok. No proti tomuto zlu je potrebné žiť s oveľa väčším presvedčením, že nad zlom zvíťazil Kristus. A príde čas, čas večnosti, kde zlo na nás už nedočiahne.