Slovak Czech English German Polish

Utorok, 22. februára 2000

Skúste a presvedčte sa, že Hospodin je dobrý. Blahoslavený muž, čo sa utieka k nemu. Obviniť Pána Boha z našich nezdarov v živote, je zbabelé „vyzúvanie sa“ z vlastnej zodpovednosti života. Svoj zrak radi upriamime na nezdary, a nie na to, čo všetko dobré sme už prijali. Neradi totiž prehodnocujeme, v čom všetkom sme my osobne „mali prsty“ a dopadlo to neslávne. - Poznať Božiu dobrotu, neznamená prinútiť Boha urobiť to, čo si ja želám. Božia dobrota je viac, ako naša túžba po luxuse, po demokracii, po životnom zabezpečení seba i rodiny, je viac, ako naša predstava bezstarostného a pohodlného života. Božia dobrota sa odráža v tom, že poznám svoje vlastné viny a pritom okúsim odpustenie; vo výčitkách nájdem prijatie; v odcudzenosti pochopenie a tak zažijem Jeho milosť. - Radi kontrolujeme Božie správanie sa k nám, no neradi vidíme svoje správanie sa k Bohu!