Slovak Czech English German Polish

Piatok, 25. februára 2000

Rozjímaj o tejto knihe zákona vo dne i v noci, aby si sa snažil konať všetko, čo je v nej napísané. Úspešnosť má dnes rozličné podoby. Skoro vždy sa točí okolo peňazí, postavenia, uznania a toho, čo si môžem v živote dovoliť. Bolo by zaujímavé zistiť, aké hodnoty vyznávajú takto zmýšľajúci ľudia. Nakoľko berú ohľad na človeka a nakoľko je pre nich človek iba schodíkom, na ktorý bez váhania šliapnu, aby sa dostali vyššie? Mnohí z nich nemajú obavy sa prihlásiť k cirkvi, aj keď mnoho z poslania kresťanov im zostáva vysychať na jazyku. - Pomýlenie hodnôt je predpoklad k pomýlenému životu. Poznať pravé hodnoty, stojí aj kus sebaspytovania a sebakontroly. Ale to nemôžme robiť podľa seba. Máme k tomu priame a nepokrivené Božie slovo. Zmanipulovať toto slovo pre svoje ciele je ľahké a darí sa to. Preto je dobré, keď dokážeme prinútiť svoju vieru k jasnému prirovnaniu svojich konkrétnych krokov, ku konkrétnej Božej vôli.