Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 12. marca 2000

Hospodine, Bože náš, iní páni než Ty vládli nad nami, ale my len Tvoje meno vyznávame. Petrohrad je mesto palácov, zámkov a prekrásnych záhrad. Jeden z najkrajších palácov leží na brehu Nevy. Celý palác je ohradený ručne tepaným plotom, vraj nevídanej krásy. Dozvedel sa o tom jeden holandský podnikateľ a s túžbou vidieť tú nádheru, vydal sa na cestu cez Severné more, Baltické more, Fínsky záliv a zakotvil loď na brehu rieky Nevy. Dva týždne si tento plot obzeral, pričom vôbec nezišiel z lode. Po ťažkej ceste sa vrátil domov a netrpezlivým poslucháčom rozprával o tej kráse. Nastali však veľké rozpaky, keď mal opísať krásu zapadajúceho slnka, pohľad na more a oblohu, ktorý sa naskytne pohľadom cez plot. Viete, to by som sa musel pozrieť zo záhrady smerom von, no ja som v záhrade vôbec nebol. Oni mu hovoria: ten plot a pohľad je krásny iba z vnútra von, a ty si to vôbec nevidel!!!. Taká námaha, a celkom zbytočná! - Nebeskému Otcovi sa zaľúbilo dať tebe aj mne kráľovstvo. Ak si „vo vnútri“ nebeského kráľovstva, pozeráš sa von a Boh ti je Otcom. Ak si však vonku, Boh ti je Sudcom. Aké je, milý priateľ, tvoje vyznanie o Bohu?