Slovak Czech English German Polish

Sobota, 18. marca 2000

Vtedy Abnér takto zavolal na Jóába: Či má meč naveky nivočiť? Či nevieš, že nakoniec prichádza trpkosť? Túžba po mieri je odvekou túžbou ľudstva. A predsa podľa historikov, nebolo nikdy v dejinách obdobie bez bojov a bez vojny. Keď skončila na severe, začala na juhu. Keď sa zmieril trebárs Grék s Rimanom, dali sa do boja Germáni a Slovania. A tak sa to opakovalo a žiaľ dodnes opakuje. Slabí si inak nemôžu pomôcť ako mečom, len silní víťazia slovom. Musí to tak byť? Vojna je nesporne „zlá myšlienka“. Zlé myšlienky však pochádzajú zo srdca (Mt 15,19). Len vtedy a tak prestanú boje a „meč prestane nivočiť“, keď sa zmení ľudské srdce. „Staré“ srdce zmýšľa o zle a presadzuje ho násilím. „Nové“ srdce miluje svojho blížneho ako samého seba, a preto „dobre činí všetkým“ (G 6,10). Keď nám Boh daruje nové srdce, prestanú všetky vojny.