Slovak Czech English German Polish

Sobota, 25. marca 2000

Boh nízkych postavil vysoko, takže tí, čo smútia, zdvihnutí sú k spáse. Na betónový základ položil murár tehlu. Nacvičenou rukou hodil na ňu maltu a bez váhania priložil k nej ďalšiu. Múr navidomoči rástol. Vysoký a pevný to bude dom, prístrešie pre mnohých. - Premýšľam, Pane, o tejto tehle pochovanej v temnote základov mohutnej stavby. Nikto ju nevidí, ona však spĺňa svoju úlohu a tie druhé ju potrebujú. Jedno je, Pane, či som tehlou pri hrebeni strechy, či v temných základoch. Len verným treba byť, vytrvalým na určenom mieste, v Tvojej stavbe. (Michael Quist – Tvojimi očami)