Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 30. marca 2000

Teraz je môj svedok na nebi a môj ručiteľ je na výšinách. Byť ručiteľom nie je formalita. Bolestne sa o tom presvedčili všetci tí, ktorí bez vážneho rozmýšľania podpísali ručiteľstvo na pôžičky a úvery a potom ich to stálo možno aj to posledné, čo mali. Ručiteľ by mal byť schopný zaručiť náš pokoj a krytie našich dlhov. Nepoznám solventnejšieho ručiteľa na dlhy našej lásky, ako Pán Boh. Ak v našom srdci nie je dosť tvorivej fantázie na láskavé slová a skutky, prosme v modlitbe nášho ručiteľa, Pána Boha, aby nás z biedy našej neschopnosti vyviedol na svoje výšiny lásky a dobroty srdca. On pozná svojich - vie, či prosíme v úprimnosti, a kto tak prosí, tomu otvorí oči, rozohní srdce v láske a dá prežiť požehnanie svojej prítomnosti v našich skutkoch.