Slovak Czech English German Polish

Utorok, 04. apríla 2000

Hospodin je dobrý a úprimný, preto učí hriešnikov svojej ceste. V týchto slovách apoštola Pavla, ktoré kresťania často citujú a učia sa naspamäť, Pavel nám odovzdáva dobrú správu: Ježiš zachraňuje hriešnych ľudí a nikto na tom nie je tak, že by Kristova moc pre neho nestačila. Veríš tomu? Ježiš neprišiel len preto, aby ukázal, ako máme žiť, alebo aby nás vyzval k zmene života k lepšiemu. Prišiel nám ponúknuť záchranu, ktorá otvára bránu k večnému životu. Prijal si už Jeho ponuku? Jeho moc ťa aj dnes zachraňuje, oslobodzuje, obnovuje.