Slovak Czech English German Polish

Sobota, 08. apríla 2000

Som druhom všetkých, čo sa ťa boja a plnia tvoje rozkazy. Ako reaguješ, keď niektorý z tvojich spoluveriacich dosiahne poctu a uznanie? Alebo keď niekto trpí? Máme sa radovať s tými, ktorí sa radujú, a plakať s tými, ktorí plačú (R 12,15). Nanešťastie príliš často žiarlime na tých, ktorí sa radujú, a oddeľujeme sa od tých, ktorí plačú. Veriaci sú vo svete na jednej lodi – žiadne individuálne kresťanstvo neexistuje. Nemôžeme sa starať len o svoj vzťah k Bohu, musíme sa venovať ostatným ľuďom. A to práve aj dnes.