Slovak Czech English German Polish

Streda, 12. apríla 2000

Nie nám, Hospodine, nie nám, ale tvojmu menu patrí česť pre tvoju milosť a pre tvoju vernosť! Je všeobecne rozšíreným zvykom medzi ľuďmi hľadať si dôvod na oslavu. Jedným z takých dobrých dôvodov je oslava menín. Väčšina z nás dobre pozná, ako sa v pracovných kolektívoch, alebo v rodinách bujaro oslavuje, zvlášť v dňoch, keď je Jozefa, Jána alebo Anny. Keďže tomuto zvyku sa nevyhýbajú ani mnohí kresťania, chcem Vás teraz poprosiť, aby ste si raňajšie heslo veľmi pozorne prečítali ešte raz a poctivo si odpovedali na otázku, či je to všetko v súlade s Božou vôľou. Ako často hodnotíme ľudí a posudzujeme ich podľa svojich kritérií alebo podľa toho, či z toho budeme mať nejaký úžitok. Je to na zváženie, nakoľko aj my dnes podliehame snahe presadiť sami seba. Akoby sme už zabudli, že každý jeden z nás má od Boha svoje dary a je potrebné dobre počúvať Boží hlas, ktorý nás volá k práci na tej postati, ku ktorej sme určení.